top of page

סדנאות ואירועים 

רטריט מרוכז בן שלשה ימים ב"מקום" , קיבוץ עין כרמל, שהתמקד בפרוצדורה של לראות-להבין-להגשים. החשיבות של תקשורת נכונה עם עצמי וההבדלים המהותיים בין לעשות ולהיות; לאחר מכן, מהמקום של ההוויה, לגזור כלים מעשיים לשינוי מהותי בחיים ובאופן ההתנהלות היומיומי שלי. 

סדנת העמקה, אשר עסקה בניסיון ממוקד להיות, לקלוט ישירות את הרשמים ולהישאר איתם. "האם אני משוכנע בחוסר התועלת של כל מה שאני מאמין שאני יודע? את האמת לא ניתן לחשוב, לא לדעת. להיפטר מהכל זו הצורה הגבוהה ביותר של מחשבה" (מאדאם זה זלצמן). 

סדנת העמקה, אשר התמקדה במהם האמונות המגבילות והשכנועים שלנו בד בבד עם הבחירה המודעת תחת אילו התנסויות עלינו לשים עצמנו על מנת לרכוש אמונות חדשות

סדנת העמקה, אשר עסקה בלימוד תיאורטי ומעשי של המחומש - אמת, צדק, אהבה, חכמה, סגולה - במטרה להבין כיצד עלינו לפעול פנימית וחיצונית על מנת לפתח תפקודים גבוהים 

סדנת העמקה של שיטות ריפוי המבוססות על "אדם דע את עצמך" ועובדות על הרמה הפיזית, הרגשית והשכלית - אישיות ומהות, פיזיונומיקה, ועוד. דגש מיוחד הושם על היוגה של התזונה - הכנת המזון ואכילתו בצורה מזינה בכל הרמות (אומרם מיכאל איבנהוב). 

סדנת העמקה על התפילה וכיצד היא יכולה לשמש על מנת להביא אותנו למיקום בו אנו מגשימים את שאיפותינו בחיי היום יום, התפילה ככלי מעשי להשגת מטרותינו

ביקור בהרי הרילה בבולגריה, שם לימד ופעל המורה ומייסד האחווה הלבנה - פטר דנוב. ימים של מדיטציה, שהייה בטבע, ריקוד ומוסיקה

סדנת העמקה לתרגול פרקטיקת הסוהא כאמנות הנוכחות. כיצד בעזרת תנועה מכוונת, נשימה והתבוננות אני מסוגל ליצור הרמוניה במרחב תוך הוויה ברגע הזה - להיות בזמן ובמקום, בסדנה ובחיי היום יום שלי. 

1 / 1

Please reload

bottom of page