top of page

"

"על אדם ללמוד להתפלל ממש כשם שעליו ללמוד כל דבר אחר
כל מי שיודע איך להתפלל וביכולתו להתרכז בדרך הנאותה, תפילתו עשויה להביא תוצאות".

"

"על אדם ללמוד להתפלל ממש כשם שעליו ללמוד כל דבר אחר
כל מי שיודע איך להתפלל וביכולתו להתרכז בדרך הנאותה, תפילתו עשויה להביא תוצאות".

bottom of page