top of page

"

(אומרם מיכאל איבנהוב)

"המוזיקה והשירה הן בעלות חשיבות מכרעת בתורתו של המורה פטר דנוב, משום שיש בהן אמצעים עוצמתיים שמאפשרים לנו להתחבר עם הכוחות הבונים בטבע..."  

bottom of page