​יום שני, 24 באוגוסט 2020

18:30-19:30, פארק הירקון, תל אביב

מה אני באמת רוצה מחיי?

מטרה, ייעוד, כיוונון

מה אני רוצה?

איך מציבים מטרה אפקטיבית?

במפגש נשתמש בכלים של התבוננות פנימה

בכדי ללכת אל מה שאנחנו שואפים אליו

מנחה: עופר זק

מורה, מנחה קבוצות ובתי מדרש. תלמיד סו-הא מזה כשלוש שנים.

הזמנה להתחלה חדשה

סדרת מפגשי מבוא, קיץ 2020

קבוצת סו-הא 2020/21