top of page

​יום חמישי, 6 באוגוסט 2020

19:30-21:00, יישוב 'נופית'

P6100067.JPG

ביני ובין העולם, ביני ובין המודל: 

אמנות תשומת הלב - התנסות ברישום 

מהי, למעשה, תשומת לב? מה מכוון את תשומת הלב שלי? אילו סוגים שונים של תשומת לב קיימים? כיצד איכות תשומת הלב משפיעה על חיי היומיום שלנו ומה שאנו מארחים בתוכם? כיצד יתן להפיק יותר תשומת לב?

 

מפגש זה מתמקד בקשר בינינו ובין העולם: איזו איכות אנחנו מארחים בתוכנו? ומה המשמעות של האיכויות השונות. במפגש ניעזר בהתנסות ברישום, בכדי להכיר רעיון פרקטי המאפשר שינוי אמיתי, ולהתנסות ברמות תשומת לב שונות והשלכותיהן באופן ישיר.

מנחה: מירי ינאי

מעצבת, אמנית, ותלמידת סוהא מזה 10 שנים.

סדרת מפגשי מבוא

קיץ 2020

קבוצת סו-הא 2020/21 

bottom of page