top of page

הזמנה להתחלה חדשה

סדרת מפגשי מבוא, קיץ 2020

קבוצת סו-הא 2020/21 

​יום שישי, 11 בספטמבר 2020

13:00-14:00, "המקום", קיבוץ עין כרמל

שקט פנימי:

על המרחב בין הגירוי לתגובה

SAM_3378_edited.jpg

כמה שקט יש בתוכי? האם אפשר ליצור שקט?

איזו השפעה תהיה לכך על חיי?

 

פעמים רבות אנו מגיבים לגירוי שמגיע מבחוץ באופן מיידי, אוטומטי, מבלי להבין ולבחור את תגובתינו באמת. כך תגובותינו הן לפעמים אגרסיביות, לפעמים מבקשות לרצות את האחר, לפעמים מבקשות להצדיק דבר מה.

 

השקט הוא מרחב שיכול להיווצר בתוכנו. מרחב זה מאפשר לגירוי להיכנס פנימה, מאפשר לנו להקשיב לו באמת ולהבין אותו, להבין שניתן לתת לאותו גירוי תשובה שונה, אינטליגנטית יותר. 

 

מנחה: יובל זמיר

תלמיד סו-הא.

bottom of page