top of page
411.JPG

​יום חמישי, 3 בספטמבר 2020

18:00-19:00, פרדס חנה

אמנות הנוכחות הלכה למעשה:

ברמה הפיזית, הרגשית והשכלית 

מפגש זה עוסק בשלוש הרמות השונות של ההווייה שלנו: הפיזית, הרגשית והשכלית, אשר יחדיו מעניקות לנו את האפשרות להיות אדם שליו בתוך הכאוס, להירגע ולהתבונן. כאן ועכשיו. המפגש עוסק בפיתוח היכולת לראות את עצמנו כתמונה שלמה אשר אינה מורכבת מחלקים שונים, אלא מדיאלוגים ביניהם. 

נתנסה בכדי להבין, מהי נוכחות? וכיצד נוכחות יכולה להשפיע על הקשר בין הרמות השונות של הקיום שלנו.

מנחה: לינאי פרג

מטפלת, מנחה קבוצות בשטח ומורה לקרקס אווירי'

תלמידת סו-הא מזה כ-6 שנים.

הזמנה להתחלה חדשה

סדרת מפגשי מבוא, קיץ 2020

קבוצת סו-הא 2020/21 

bottom of page