top of page
Picture1.png

​יום חמישי, 27 באוגוסט 2020

20:00-21:00, ״המקום״, עין כרמל

הפאזל שהוא אנחנו:

מרכיבי המכונה האנושית ויצירת הרמוניה ביניהם

במפגש ניפגש באחת המטאפורות המרכזיות בלימוד הסוהא: האדם כמכונה. ננסה להבין למה הכוונה, ולעמוד על החלקים השונים שמרכיבים את העולם הפנימי שלנו, בכדי ללמוד כיצד לתפעל את עצמינו טוב יותר.

מנחה: דרור קוטנר

מפתח אפליקציות ותלמיד סו-הא.

הזמנה להתחלה חדשה

סדרת מפגשי מבוא, קיץ 2020

קבוצת סו-הא 2020/21 

bottom of page