top of page

מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

אמנות הפיתוי

ההתבוננות

הראיה הרגילה:

 

אנו נוטים להאמין, כל אחד בדרכו שלו, שאנו רואים את הדברים כפי שהם, משמע- מה שאנו רואים זו המציאות האמיתית, אף על פי שבמשך החיים אנו מקבלים הזדמנויות לראות שלא כך הוא, כיצד?

בפשטות, בכל פעם שאנו נותנים לעצמנו את ההזדמנות לאמת את מה שהבנו, אנו מגלים שזה לא מדויק.

 

למעשה הראיה שלנו היא חלקית והיא מותנית מהמצב הארעי שבו אנו נמצאים.

דוגמה אחת לכך הנה: כאשר אנו קוראים מייל/פוסט ועולה בנו תגובתיות, 

ולאחר מספר שעות אנו קוראים מחדש את אותו המייל/פוסט, אך הפעם אנו מפרשים אותו שונה ומגיבים בצורה שונה. 

המייל לא השתנה, אך המיקום הפנימי שלנו השתנה ולכן חווינו את המסר בצורה שונה.

כך הראייה הייחודית של כל אחד ואחת מאתנו מותנית מהסביבה, הניסיון האישי, הנטיות הגנטיות, האמונות, התרבות ועוד. כל אלו בונים את התפישה הסובייקטיבית שגורמת לנו לראות ולפרש את הסיטואציה ברגע מסוים,

דרך זווית מוגבלת המפיקה תגובה מותנית, משמע ללא חופש בחירה אמיתי.

 

סוג ואיכות התגובות שלנו הם אלו אשר מתנים ומעצבים את חיינו.

 ההתבוננות הינה הרבה יותר מהראיה הרגילה שלנו, היא האפשרות האמיתית עבורנו לחופש !

ההתבוננות הינה:

  • לראות בו זמנית את עצמנו, את הסביבה, והתקשורת בין מה שקורה בתוכנו ומחוצה לנו.

  • ראייה ניטרלית- חופשיה משיפוט והתניות.

  • לראות את החלקים הנסתרים בסיטואציה, אשר לרוב אנו אף לא מודעים להם.

  • לזהות ולהשתחרר מהאמונות המגבילות והשכנועים השקופים שלנו, (שקופים, משמע- אנו לא רואים אותם למרות השפעתם עלינו).

  • שחרור ממצב תגובתי אוטומטי אל מצב של ראיה מפוכחת.

  • לראות,להבין והאפשרות לפעול בדרכים חדשות.

תודות לפיתוח תפקוד ההתבוננות, אנו מקבלים יכולות חדשות המתבטאות בחיינו בשלושה אספקטים:

 

  • השפעת ההתבוננות על הגוף - יכולת ליצור "מרחק פנימי נכון" ולהשתחרר מסימפטומים ומתחושות פיזיות לא רצויות.

  • ברמה הרגשית - ההתבוננות מעניקה קבלה ושלווה פנימית המאפשרים הכלה ועצמה.

  • ברמה השכלית - גילוי דרכים חדשות למימוש השאיפה והייעוד.

 "ההרגעות, מולידה את התנאים להתבוננות, אשר תומכת במצב הפנימי הנפלא של האדם - אושר בלתי מותנה."

תנועה

Movement

הגות

Philosophy

מחקר עצמי

Self-Research

פתיחת קבוצה חדשה

"הרגע, התבונן, היה מאושר"

 

 

 

בקרוב נפתחת

קבוצת סו-הא חדשה

לפרטים והצטרפות: 

052-482-3540

(לי)

option1.png
bottom of page