מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

pice.png

 מפגש סו-הא מסכם שנה

 דצמבר 2018

העמקה והבנת התרגול לשם שינוי מצב ההוויה

  • יום שישי 21-12-2018

  • "המקום", 9:00-12:00

  • עלות 100 ש"ח

  • ההרשמה עד 9-12

"ישנם רגעים יחודיים לאורך השנה. בזמנים אלו מוצעים עבורנו תנאים המעניקים את האפשרות לממש את החוק של מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. זוהי האומנות, זוהי כלכלה, זהו מדע ואהבת החיים." 
 

מחקר עצמי

Self-Research

Philosophy

הגות

תנועה

Movement

הרשמה:

* עד ה 9-12

Thanks! Message sent.

אמנות הפיתוי