top of page

מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

pice.png

 מפגש סו-הא מסכם שנה

 דצמבר 2018

העמקה והבנת התרגול לשם שינוי מצב ההוויה

  • יום שישי 21-12-2018

  • "המקום", 9:00-12:00

  • עלות 100 ש"ח

  • ההרשמה עד 9-12

"ישנם רגעים יחודיים לאורך השנה. בזמנים אלו מוצעים עבורנו תנאים המעניקים את האפשרות לממש את החוק של מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. זוהי האומנות, זוהי כלכלה, זהו מדע ואהבת החיים." 
 

מחקר עצמי

Self-Research

Philosophy

הגות

תנועה

Movement

הרשמה:

* עד ה 9-12

אמנות הפיתוי

bottom of page