top of page

הרצאות מבוא

"המקום" מציע סדרה של שלש הרצאות מבוא המציעות טעימה משלשת עמודי התווך של התרגול

 

- ברמה הפיזית - דרך תנועה;  

- ברמה הרגשית - דרך שיתוף;

- וברמה האינטלקטואלית - דרך העברת תכנים

הלקוחים ממערכת הרעיונות עליה הסוהא מבוססת. 

 

הרצאות המבוא לסוהא, חושפות את המשתתפים למונחי היסוד והשלבים הראשונים של התרגול.

הרצאות המבוא אינן כרוכות בתשלום ופתוחות לקהל הרחב.

היה מאושר

הנדבך השלישי הוא להיות מאושרים.  אם נתבונן במחשבות שלנו ונחקור אותן לעומקן נראה שבבסיס כמעט כל מחשבה שיש לנו קיימת אמונה, היוצרת תוואי*. זהו מעבר מאוד עדין שלא קל לראותו. על מנת שנוכל לחוות נוכחות רציפה במקום לנדוד אי שם במחשבות, עלינו לזהות ולמוסס תוואים מעכבים תוך מעבר למצב של אמון בחיים, של הכרת תודה ושל אושר. האושר האמיתי הוא מצב תמידי ובלתי מותנה במאורעות. כאשר גם הדברים "הטובים" וגם הדברים "הרעים" יהיו שווים בעיני רוחנו, הכרתנו תישאר יציבה ושמחה בעצם קיומה ברגע הזה.


*תוואי מסלול עצבי המופק מחזרה נשנית של פרשנות לסיטואציה.

התבונן

הנדבך השני במסלול התרגול של הסוהא הוא ההתבוננות. לאחר שהצלחנו להתנתק מכל הרעש וההמולה וגילינו מקום של שקט במחשבות שלנו, עלינו להעמיק את השקט על ידי לקיחת מרחק פנימי מהגירויים הפועלים עלינו. בשלב זה עלינו להרחיב את תשומת ליבנו ולהתבונן בכל מה שמגיע אלינו הן מבפנים והן מבחוץ. ההתבוננות היא תרופת קסם היכולה להבריא כל תגובתיות או פחד הקיימים בתוכנו. אם נתבונן בתגובה או בפחד למשך מספיק זמן, עצם ההתבוננות תייצר ביננו לבין הפחד או התגובה מרחק והשפעתם עלינו תפחת ואף תיעלם.

הרגע

הנדבך הראשון במסלול הסוהא הוא הרגעות. גופנו מלא מתחים. כל רגש שלילי שאנו חווים, בין אם כעס, עצב, קנאה, הזדהות וכדומה יוצר מתח בגוף, ומתחים אלו מצטברים לאורך זמן. מתחים אלו יוצרים בגוף הפיזי מצב של אי נוחות, שבתורו מעורר רגשות לא נעימים ומשמר את המחשבות הקשורות לרגשות אלו. פעם נוספת אנו מוצאים עצמנו עם מחשבה סוערת. על ידי הרגעה עמוקה של הגוף, המתחים מתמוססים ושורה שלמה של רגשות ומחשבות שאחזו בנו נעלמות. אנו מגיעים לשקט.

bottom of page