מעבדות לחירות

"החירות הינה היכולת לפגוש את העבדות, כל פעם מחדש, עם רגישות והכלה גדולים יותר".

חג שמח

בשאיפה, דרור נוה