top of page

מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

תנועה

Movement

הגות

Philosophy

מחקר עצמי

Self-Research

מפגש לכלל הקבוצות אשר מטרתו:

העמקה והבנת התרגול לשם שינוי מצב ההוויה

  • מפגש ראשון מתוך ארבעה השנה

  • יום שישי 9-3-2018

  • "המקום", 8:30-11:30

  • בבקשה לעדכן לגבי הגעה, על מנת שנערך בהתאם

"ישנם רגעים יחודיים לאורך השנה. בזמנים אלו מוצעים עבורנו תנאים המעניקים את האפשרות לממש את החוק של מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. זוהי האומנות, זוהי כלכלה, זהו מדע ואהבת החיים." 
 

מפגש סו-הא לכלל הקבוצות
מרץ 2018

אמנות הפיתוי

bottom of page