top of page

מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

אמנות הפיתוי

המסלול נפתח ב-26 בינואר 2020 בימי ראשון
בשעות 18:30-21:30. 

*על מנת ליצור את התנאים המתאימים למתרגלים, מספר המשתתפים מוגבל.

לפרטים ולהרשמה: 

 054-7919219 

תנועה

Movement

הגות

Philosophy

מחקר עצמי

Self-Research

המסלול "הרגע, התבונן, היה מאושר" בנוי מ-12 מפגשים בני 3 שעות ותרגילים המלווים את המתרגל בתוך החיים, כך שהמפגש והחיים משתלבים ותומכים אחד בשני לאפשרות מהותית של התפתחות.

"סו-הא" הנה פרקטיקה עתיקה אשר מקורה ממנזרים בין טיבט ומונגוליה. פרקטיקה זו אשר משלבת תנועה ופתוח מצבי תודעה מעניקה למתרגל יכולות ועצמה אשר קיימים באדם כפוטנציאל, אך עקב חוסר ידע ותנאים מתאימים, אלו אינם באים לידי ביטוי בחייו כתפקוד רצוני.
אומנות ה "סו-הא" נתמכת כיום על ידי המדע, תודות לגילויים והתפתחות בנושא חקר המוח, כך שניתן להבין את הקשרים הקיימים בין התרגול להשפעתו על האדם בחוויה הגופנית, הרגשית, הקוגניטיבית והנפשית.

www.soha.co.il

מסלול "הרגע, התבונן, היה מאושר" הנו מסלול אשר מתקיים ברציפות מעל עשר שנים ומקנה יכולות ותפקודים שכל אדם שואף להם. רבים מהמשתתפים מעידים על שינוי מהותי בחייהם תודות לשילוב הייחודי בין תנועה, רעיונות פרקטיים המהווים את הידע והפילוסופיה, ומחקר עצמי התומך בשינוי מודע ומימוש היכולות הגבוהות הקיימות באדם.

רעיונות שמגשימים חיים

מסלול הרגע, התבונן, היה מאושר

option1.png
bottom of page