top of page

מטרות התרגול

asa.PNG

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

מועד המפגש הבא:

יום שלישי 22.10:  בין 19:30-21:30

עלות מפגש בודד 120 ש"ח

'המקום', קיבוץ עין כרמל

לפרטים ולהרשמה:  054-7919219 
מספר המשתתפים מוגבל,

ההשתתפות בהרשמה מראש.

תנועה

Movement

הגות

Philosophy

מחקר עצמי

Self-Research

לפגוש את השקט

להבין חוקים המנווטים את חיינו

לבטא עוצמות חדשות

option1.png

חוקי הזהב

סו-הא:  מפגשי התנסות

"סו-הא" הנה פרקטיקה טיבטית עתיקה אשר אוצרת בתוכה ידע מעמיק על דפוסי הפעולה של האדם והעולם.

היא משלבת תנועה ופתוח מצבי תודעה מעניקה למתרגל יכולות ועצמה אשר קיימות באדם כפוטנציאל.

מפגשי ההתנסות "חוקי הזהב" מאפשרים למתרגל להיווכח כיצד הידע מתבטא בחייו באופן מעשי, ומשרת אותו ככלי לביטוי שאיפותיו.

המפגשים מתקיימים לקראת פתיחת קבוצת סו-הא חדשה במסלול "הרגע, התבונן, היה מאושר", שייפתח אחרי סוכות.

אמנות הפיתוי

bottom of page