top of page

מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

העמקה והבנת התרגול לשם שינוי מצב ההוויה

  • מפגש ראשון: סוהא כתזונה לפתוח גופים גבוהים

  • יום שישי 9-3-2018

  • "המקום", 10:00-12:30

  • עלות 100 ש"ח

  • ההרשמה עד ה4 למרץ

"ישנם רגעים יחודיים לאורך השנה. בזמנים אלו מוצעים עבורנו תנאים המעניקים את האפשרות לממש את החוק של מינימום מאמץ מקסימום תוצאה. זוהי האומנות, זוהי כלכלה, זהו מדע ואהבת החיים." 
 

מפגש סו-הא לכלל הקבוצות
מרץ 2018

מחקר עצמי

Self-Research

Philosophy

הגות

תנועה

Movement

אמנות הפיתוי

bottom of page