top of page
ddd.PNG

​יום שני, 7 בספטמבר 2020

19:00-20:00, פארק הירקון, תל אביב

לראות

כדי ללכת מעבר לגבול שלי

לעיתים האופן בו אנחנו מתנהגים או הסיטואציות שאנחנו פוגשים לא לוקחים אותנו למקום שאנו רוצים להגיע אליו, אינם מועילים לנו.

פעמים רבות, למרות שאנחנו יודעים את זה, איננן מצליחים לשנות אותם.

עצם הידיעה לא עוזרת.

ראייה בעומק חדש מביאה אותנו לנקודה בה השחרור אפשרי.

מהי הראייה הזו? כיצד מגיעים לראייה זו?

מנחה: יעל זק

מתכנתת, מנחה תרגולי מדיטציה ותלמידת סו-הא.

הזמנה להתחלה חדשה

סדרת מפגשי מבוא, קיץ 2020

קבוצת סו-הא 2020/21 

bottom of page