top of page

העמקה בחומרי הלימוד של הסוהא

לסוהא כינויים רבים ושמות שונים המתארים את מהותה. כמו כן, הסוהא מתקשרת לטקסטים קאנוניים מתרבויות המזרח. בדפים אלו תוכלו להעמיק בחלק מהרעיונות המוצאים ולקבל מושג רחב יותר על החלק ההגותי של הסוהא. חשוב לציין כי הבנה אינטלקטואלית של רעיונות אלה, אינה יכולה להביא לתצואות הרצויות של התרגול, אשר מאפשר הטמעה של הרעיונות ושינוי ממשי בפיזיולוגיה של הגוף ומערכי הרגש. 

The Meanings of 'Soha'
Soha- The Art of Presence
Soha- The Art of Dancing The Universal Laws
Soha- The Art of Temptation
Soha and the 7 Rings of the Samurai 
The Human Structure According to The Soha System of Ideas
bottom of page