top of page

מטרות התרגול

מבנה האדם

אמנות הנוכחות

תנועה

Movement

הגות

Philosophy

מחקר עצמי

Self-Research

רטריט נובמבר יתקיים בתאריכים 16-17-18:

* יום חמישי: 16:00-22:00
* יום שישי:    7:00-22:00
* יום  שבת:    7:00-16:00

   עלות: 1,700 ש"ח

 

ההרשמה עד ה-9 לנובמבר

 

"ישנם שני רגעים יחודיים לאורך השנה. בזמנים אלו מוצעים עבורנו תנאים המעניקים את האפשרות לממש את החוק של מינימום מאמץ מקסימום תוצאה, כך שבמשך השנה נוכל להשתחרר מהלחץ של 'אלוהים חזק' ולהיכנס להדהוד מתגבר עם 'האלוהים הקדוש'. 

זוהי האומנות, זוהי כלכלה, זהו מדע ואהבת החיים." 
 

רטריט סו-הא נובמבר 2017

אמנות הפיתוי

bottom of page