top of page

סדרת מפגשי 'הרמוניה' קונג פו בZoom - תנאי שימוש

Kung Fu Harmony series via Zoom - Disclaimer

תנאי שימוש באימון קונג פו דרך אפליקציית זום

1. אימון הקונג פו דרך אפליקציית זום מיועד לבני 18 ומעלה, ומציע התנסות בתרגול קונג פו תוך הנחיה בווידאו. בעצם השימוש בו את/ה מצהיר/ה כי גילך מעל 18 שנים. 

2. בעצם השתתפותך בתרגול המוצע בקישור שיופיע בעמוד זה, הנך מצהיר/ה כי קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש להלן. באם אין זאת כך, הנך מתבקש/ת לא להשתתף בתרגול. 

3. הפעילות הגופנית המוצעת היא פעילות גופנית מאומצת, שאינה מתאימה לכל אחד ואחת. מומלץ להתייעץ עם רופא לפני השתתפות בתרגול, שכן עמוד זה לא יוכל לספק ייעוץ רפואי או אבחון, אינו מחליף צורך בייעוץ ואבחון ואין לפרש את תכניו ככאלה. 

4. יודגש, כי בחירתך לתרגל לפי ההנחיות המוצעות בעמוד זה היא באחריותך בלבד, וכי הנך מצהיר/ה כי הנך מבינ/ה כי כל פעילות גופנית נושאת בחובה סיכון לפגיעה גופנית ו/או מנטלית. באחריותך לשפוט באם הכישורים, היכולות הגופניות והנפשיות שלך ומגבלות נוספות, מתאימות לפעילויות ולרמת הפעילויות המוצעות בעמוד זה, ולתרגל בזהירות לפי רמת המאמץ האפשרית לך. 

5. לתשומת לבך, התרגול נעשה בתוכנת ZOOM בצורה חיה, כך שהמורה וכל המשתתפים/ות יכולים לראות את שידור הווידאו שלך. 

6. לתשומת לבך, התרגולים מוקלטים, ובעצם השתתפותך בתרגול הנך מביע/ה את הסכמתך לכך. 

7. יודגש, כי בעצם התרגול לפי ההנחיות המוצעות בעמוד זה, הנך מוותר/ת במפורש על כל טענה בשל פגיעה מכל סוג שהוא  שעשויה להיגרם לך, כנגד עמוד זה, או כל אדם או ישות המעורבים בהפעלתו.

bottom of page