Art of Harmony - תנאי שימוש

  1. מפגשי 'Art of Harmony - אמנות ההרמוניה' מציעים התנסות בתרגול הפרקטיקה תוך הנחיית וידאו בזמן אמת.

  2. התרגול מיועד לבני 18 ומעלה, ובעצם השימוש בו את/ה מצהיר/ה כי גילך מעל 18 שנים. 

  3. בעצם השתתפותך בתרגול, הנך מצהיר/ה כי קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש הללו. באם אין זאת כך, אנא אל תשתתפ/י.

  4. התרגול מציע גם פעילות גופנית מאומצת, שאינה מתאימה לכל אחד ואחת. אם את/ה סובל/ת ממצב רפואי כלשהו או מגבלות פיזיות ידועות, מומלץ להתייעץ עם רופא לפני השתתפות בתרגול. אם אין באפשרותך להתייעץ עם רופא, אנא תרגל/י בתשומת לב ומתינות.

  5. צוות 'Art of Harmony - אמנות ההרמוניה' לא יוכל לספק ייעוץ רפואי או אבחון, או להחליף צורך בייעוץ ואבחון, ואין לפרש את התכנים המוצעים במפגשים או בתכנים הקשורים אליהם כייעוץ, אבחון או טיפול. 

  6. יודגש, כי הנך מתרגל/ת מבחירתך ובאחריותך בלבד, ומתוך הבנה כי כל פעילות גופנית נושאת בחובה סיכון לפגיעה גופנית ו/או מנטלית. באחריותך הבלעדית לשפוט האם הכישורים, היכולות הגופניות והנפשיות שלך ומגבלות נוספות שאולי יש לך, מתאימות לתרגילים המוצעים במפגשים אלו, ולתרגל בזהירות לפי רמת המאמץ האפשרית לך, תוך שמירה על בריאותך.

  7. לתשומת לבך, השתתפות דרך אפליקציית זום מאפשרת למורה ולמשתתפים/ות לראות את שידור הווידאו שלך. באם יש לך התנגדות לכך, אנא כבה/י את השידור שלך.  

  8. התרגולים מוקלטים, ויתכן שיעשה בהם שימוש בהמשך. בעצם השתתפותך בתרגול הנך מביע/ה את הסכמתך לכך. 

  9. יודגש, כי בעצם ההשתתפות בתרגול, הנך מוותר/ת במפורש על כל טענה בשל פגיעה מכל סוג שהוא שעשויה להיגרם לך, כנגד כל אדם או ישות המעורבים בהדרכה, הפעלה או פרסום של פרקטיקה זו, וכל התכנים הקשורים בה.